Tervetuloa hyvälle tuulelle!

Tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä: Suomen Tivoli Oy, Tivolintie 4 04360 Tuusula ly 0400362-0 lulu.sariola@suomentivoli.fi puh. 0405244990

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: Lulu Sariola

3. Rekisterin käyttötarkoitus: Yhteytietoja tarvitaan arvontojen järjestämiseen sekä verkkokaupan lippujen toimitukseen.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste:Tietoja tarvitaan lippu- tai voittotuotteiden toimittamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö:rekisteriin tallennettuja tietoja nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

6. Tietojen säilytysaika: tietoja säilytetään vain tarpeellisen ajan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet: tiedot saadaan asiakkaalta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kun on sovittu asiakkaan kanssa.

9. Evästeiden (cookies) käyttö: Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.

10. Rekisterin suojaus: Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu..

11. Automaattinen päätöksenteko: Kohdistetaanko asianomaisen tietoihin automaattista päätöksentekoa. Ei

12. Rekisteröidyn oikeudet: Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.